Cờ lê lực - Kỹ thuật số - Đầu chuyển đổi KTC: ĐANG CÓ BÁN

Cờ lê lực - Kỹ thuật số - Đầu chuyển đổi KTC: ĐANG CÓ BÁN
Cờ lê lực Kỹ thuật số "có đầu chuyển đổi" ĐANG CÓ SẴN KTC giới thiệu " Cờ lê kỹ thuật số có đầu chuyển đổi " và "Đầu chuyển đổi " như một dòng sản phẩm mới của “Cờ lê lực” Dụng cụ sử dụng kỹ thuật số hiện đại.
KTC giới thiệu " Cờ lê kỹ thuật số có đầu chuyển đổi được " và "Đầu chuyển đổi " như một dòng sản phẩm mới của “Cờ lê lực”

Dụng cụ sử dụng kỹ thuật số hiện đại.

Khái quát sản phẩm & Hình ảnh sản phẩm

"Cờ lê lực có đầu chuyển đổi" GEK040-X13, GEK085-X13

Hình ảnh cờ lê lực được lắp đầu chuyển đổi (GEK040-X13+GX13-R2)

Xếp trong hộp nhựa đặc biệt
dụng cụ sửa chữa ktc
Đầu lắc lê