Language:
  • Ảnh đẹp 1
  • Ảnh đẹp 2
  • Ảnh đẹp 3
  • Ảnh đẹp 4
  • Ảnh đẹp 5

Má phanh sau Honda Civic, Accord, Odyssey, Legend (05-13) AN-359WK


Detai image view
Product Name : Má phanh sau Honda Civic, Accord, Odyssey, Legend (05-13) AN-359WK
Manufacturer : HONDA CIVIC
AKEBONO Ceramic Brake
In production : N/A
Price : ~845 000 USD / 1 Bộ
Share :
Order :   Add to Cart
Má phanh cao cấp AKEBONO, lắp cho xe Honda Civic, Accord, Odyssey, Legend
Phanh êm
Không kêu
Không tạo bụi đen
Tăng tuổi thọ má phanh và đĩa phanh
100% Made in Japan
The number of characters is 250 type

Prodcuts


You recently viewed products