Language:
  • Ảnh đẹp 1
  • Ảnh đẹp 2
  • Ảnh đẹp 3
  • Ảnh đẹp 4
  • Ảnh đẹp 5

Toyota Engine & Power train

Nước làm mát TCL
Price : ~100 000 USD
Nước làm mát TCL giúp bảo vệ các bề mặt kim loại của động cơ không bị oxi hóa và rỉ sét, bảo vệ bề mặt két nước không bị ăn mòn.