Language:
  • Ảnh đẹp 1
  • Ảnh đẹp 2
  • Ảnh đẹp 3
  • Ảnh đẹp 4
  • Ảnh đẹp 5

AISIN Fuel Pump

Bơm xăng ô tô Altis 1.8, Camry 2.2, 2.4
Price : ~1 900 000 USD
Bơm xăng AISAN Phụ tùng OEM 100% Made in Japan

Bơm xăng ô tô Innova, Vios
Price : ~2 050 000 USD
Bơm xăng AISAN Phụ tùng OEM của TOYOTA 100% Made in Japan